EnergyTeam - Pay Off

Ontwikkeling en onderzoek nog verder uit te werken


Gebruikmakend van een bestaande wervelstroom-vermogentestbank die voorzien is van belastingregeling moet er een verband gelegd worden met de op de wagen effectief uitgevoerde weerstanden (baanwrijving, rolweerstanden, hellingen, bochten, aerodynamische stromingen en wind) die de wagen ondervindt bij het rijden.
Dit laat ons toe om de motor (van de ECOcar) te belasten zonder dat de wagen op het circuit zelf hoeft te rijden en om op snelle en gemakkelijke wijze vermogen- en verbruikmeting te doen. Op de vermogensbank kunnen we koppel, vermogen en toerental aflezen. Het verbruik meten we door de tank op een weegschaal te zetten en achteraf de gewichtsvermindering af te lezen.Omdat wij over alle geometrische gegevens (afstanden, aantal bochten, bochtenkrommingen, stijgende- en dalende hellingen ) beschikken van het circuit kunnen we een associatie leggen tussen deze werkelijke belastingen en de foucault-belastingen van de vermogenstestbank.
Het plaatsen van meettoestellen en laptops met USB-verbinding in en om de auto zal kunnen zorgen voor circuitanalyse indien er te weinig geometrische gegevens bestaan en om momentane weerstanden te kunnen meten. De meethulpmiddelen zijn hellingsensoren, snelheid- en versnelling-sensoren en krachtsensoren.
Data acquisitie helpt ons hierbij om alle nodige metingen op te nemen, te verwerken en om snel te zoeken naar een volledige simulatie van de belasting van de motor gekoppeld aan een zeker circuit.

Van het moment dat deze associatie is gelegd, moet er een belastingschema voor optimaal starten-optrekken-stoppen (aandrijfschema) van de motor worden vastgelegd die de beste energiezuinigheid oplevert. Bij het beschouwen van eender welk circuit heb je dus te maken met belastingen (energieverlies) of recuperaties(energiewinst) ten gevolge van opgaande of neergaande baanhellingen: het komt er telkens op neer hier een evenwicht vast te leggen dat voor zo weinig mogelijk opstart-optrek-verlies van de motor zorgt. Het zoeken naar het meest energiezuinige aandrijfschema per circuit is een uitdaging dat via programmering en zelflering voor elk circuit en bij elke weeromstandigheid voor een ECO optimum zal zorgen. Op termijn kan circuit afhankelijke motorsturing met on-off control toegepast worden om het werk van de piloot te automatiseren. Door deze ECO-strategische aanpak bereik je het absolute intelligent rijden: een hot item vandaag en morgen!
 
 

Contact

Universiteit Gent
Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1
09 243 87 87
it-c@ugent.be
www.ugent.be/ea

Contactpersoon: Guy Foubert

guy.foubert@ugent.be

 

Medepromotor: Peter Sergeant

peter.sergeant@ugent.be

Hoofdsponsors

Social MediaVolg ons op Facebook!

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!